Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres internetowy mail@winepassion.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Kupujący traci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Aby tego uniknąć Kupujący proszony jest o przesłanie protokołu reklamacyjnego (załączonego na stronie) wraz z kopią dowodu zakupu (paragon, faktura) na adres:

Paweł Bożek – WinePassion

ul. Żabiniec 101f/6

31-215 Kraków

Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny firmy Paweł Bożek.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Żabiniec 101f/6 31-215 Kraków . Wzór oświadczenia znajduje się na stronie sklepu.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Musisz mieć 18 lat by wejść na tą stronę

Potwierdź swój wiek